Warnsdorf (Varnsdorf)

Wybitne miasto w Szluknowskim cypelu, leżące na północy Czech, z trzech stron otoczone granicą państwową z Niemcami. Znajduje się tu także przejście graniczne. Pierwsze wzmianki o tym osiedleniu pochodzą z roku 1352. Właściwy Warnsdorf powstał poprzez połączenie kilku gmin w 19. stuleciu. Chodziło wtedy o największą gminę w Austro-Węgrzech z 15000 obywatelami. W roku 1868 gmina ta awansowała na miasto. Dzięki rozwijająceemu się uprzemysłowieniu tekstylnej oraz maszynowej produkcji, Warnsdorf nazwano małym Manchasterem. Dominantę miasta tworzy wierzch Hradek z byłą luksusową restauracją panoramatyczną z roku 1904. Do ciekawych budowli z punktu architektury należy tu kościół Św. Piotra i Pawła na rynku, który został zbudowany w roku 1774 w miejscu pierwotnego kościółka, przez architekta J.V. Koscha. W środku miasta umieszczono katedrę Narodewego zbawiciela z roku 1875, która należy starokatolickiemu kościołowi.

Ośrodek informacji Regia a.s. - ul. Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, tel./fax: +420-412 370 859, e-mail: ic.regia@varnsdorf.cz

Varnsdorf Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf Varnsdorf
Varnsdorf
Centrum Centrum
Centrum